Prototip cc d.o.o., Nasipi 49, 1420 Trbovlje
(03) 563 26 00

O Podjetju

- Družba Prototip CC d.o.o. je bila ustanovljena in vpisana v register 20.4.1990 v Trbovljah. Družbo vodi direktor Iztok Cenc. Prokurist: Tanja Cenc.

- Družba Prototip CC d.o.o. izpolnjuje s svojim znanjem, izkušnjami in referencami pričakovanja in potrebe kupcev na področju industrije, energetike in rudarstva.

- Družba Prototip CC d.o.o. ima različne pogodbene partnerje.

- V družbi Prototip CC d.o.o je trenutno zaposlenih 50 delavcev, od tega v režiji šest delavcev, ostali delavci so v proizvodnji (ključavničarji, strugari, rezkalci).

- V podjetju se je pokazala potreba po napotitvi naših delavcev drugemu delodajalcu, zato smo v letu 2009 pridobili vpis v register Agencij za zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (Inšpektorat za trg dela in zaposlovanje). Finančni viri za opravljanje dodatne dejavnosti se črpajo iz virov osnovne dejavnosti podjetja Prototip CC d.o.o.

- Trženje družbe temelji na temeljiti analizi povpraševanja in selektivnem pristopu k odločitvi o obdelavi ponudbe. Sledimo kriteriju: „Ponuditi trgu največjo kakovost storitve za najnižjo možno ceno.“.

- Trženje temelji predvsem na povabilih k oddaji ponudb, in to za projekte, kjer obstajajo realne možnosti za pridobitev posla.

- Potencialni kupci storitev so predvsem domača industrija in energetika ter večje inženiring družbe (Vipap Videm Krško, papirnici Goričane, Količevo, Koncern Lafarge - Slovenija, Avstrija, Madžarska, TET d.o.o., Luka Koper d.d, Lesonit d.o.o..)

- Dosedanji rezultati sodelovanja na projektih lahko ocenjujemo za uspešne, kar se odraža tudi po rezultatu poslovanja družbe.

- Temeljni cilji na področju finančne politike so usmerjeni v stalno optimiranje strukture sredstev in virov za financiranje teh sredstev, zagotavljanje trajne plačilne sposobnosti na podlagi denarnih tokov, doseganje poslovnih in finančnih izzidov kot so rentabilnost, pozitivni denarni tok, dobiček, skladno z interesi udeležencev v poslovnem procesu, razporeditev rezultatov poslovanja podjetja in v krepitvi finančne moči v podjetju in s tem tudi sposobnost podjetja za obstoj in dolgoročni razvoj.

- Družba si je začrtala takšno finančno politiko, ki bo zagotavljala tekoče poslovanje in omogočala realizacijo načrtovanih rezultatov.

Kontaktni podatki

Tajništvo:
+386 3 56 32 600
Vodja proizvodnje:
+386 3 56 20 596

Fax:
+386 3 56 32 601

E-mail:
prototip.cc.trbovlje@siol.net